Fins als límits – Exposició de Maria Gregori i Gubern


Fins als límits – Exposició de Maria Gregori i Gubern