TALLER DE GABRIEL BRAU - “LA VISIÓ FOTOGRÀFICA I EL LLENGUATGE VISUAL” Un curs per aprendre a pensar fotogràficament


Visió fotogràfica i llenguatge visual, és un curs que està plantejat com una constant reflexió cap a la construcció creativa d'imatges fotogràfiques, i que parla sobre el comportament dels nostres ulls, el nostre cervell i el nostre cor, enfront del món que ens envolta i que desitgem fotografiar.
Al llarg del curs, es fa un recorregut pels temes més importants referits a la percepció visual i a la mirada fotogràfica, aportant punts de suport visuals per a la construcció i el llenguatge de la imatge, amb la finalitat de que els assistents puguin arribar a desenvolupar tant el seu propi pensament visual, com la seva capacitat creativa en la construcció de fotografies.
 
Parlarem de la fotografia com a mitjà d'expressió per explicar històries, per mostrar sentiments o per transmetre emocions. Explicarem com es construeixen les imatges, com es relacionen entre si els diferents elements que les componen, per aprendre a mostrar tot allò que desitgem transmetre amb elles, i educarem la nostra mirada a través de la visió dels grans fotògrafs de la història, treballant per seleccionar el món a través d'ella, i usant-la com a principi del nostre procés de llenguatge i de creació visual.
 
Ens trobem plenament ficats al segle XXI, el segle de la imatge, on tot pot ser mirat sense ser vist, on cada persona consumeix diàriament milers d'imatges, a la mateixa velocitat que les devora i les oblida de la seva memòria. Avui són aquestes imatges les que sense adonar-nos, ens forcen a veure el món a la seva manera, plenes de símbols i d'icones, que l’expliquen, el defineixen o el distorsionen.
A través d'aquest curs, proposem un coneixement i un aprenentatge rigorós de la fotografia entesa com a llenguatge visual, partint de la pròpia visió fotogràfica de cada assistent i com a mitjà d'expressió conceptual, que li permeti més que mai, mostrar el món que ens envolta, els seus espais, els seus símbols, les seves icones i les seves persones.
 
El món vist i fotografiat per cadascun de nosaltres.